Agencja Komunalna Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wypełnienie oświadczenia

Czytaj więcej

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Małgorzaty Łukasik.

 
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłej składają
Zarząd oraz Pracownicy

Agencji

Czytaj więcej