Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Małgorzaty Łukasik.

 
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłej składają
Zarząd oraz Pracownicy

Agencji

Czytaj więcej