– Strefa Klienta

ul. Kościelna 7
32-620 Brzeszcze
telefon: (032) 211 12 47  wew. 1
telefon/fax: (032) 211 15 43

 

Cenniki:

 1. Cennik wywozu odpadów Gmina Brzeszcze 2023
 2. Cennik wywozu odpadów Gmina Miedźna 2023
 3. Wniosek o zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych
 4. Wniosek o rozwiązanie umowy na odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych
 5. Wniosek o zmianę danych
 6. Wniosek o podstawienie kontenera KP7
 7. Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych oraz SMS

 

Zasady selektywnej zbiórki:

PAPIER (worek niebieski)

Wrzucamy :

 • Opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, kartony, papier biurowy

Nie wrzucamy:

 • Odpadów higienicznych, kartonów po mleku i napojach, papiery lakierowanego i powlekanego folią, zanieczyszczonego papieru, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych

TWORZTWA SZTUCZNE (worek żółty)

Wrzucamy:

 • Butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików oraz butelek szklanych, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, puszki po konserwach, aluminiowe puszki po napojach, kartony po mleku i sokach (TetraPack)

Nie wrzucamy:

 • Opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

SZKŁO (worek zielony)

Wrzucamy:

 • Słoiki i butelki po żywności i napojach, szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek i reflektorów, szklanych opakowań po lekach, rozrusznikach i olejach silnikowych, lusterek i szyb okiennych

 

Odpady są odbierane 1 raz w miesiącu wg harmonogramu, który otrzymują mieszkańcy na początku roku.

ul. Św. Wojciecha 89
32-620 Brzeszcze
telefon stacjonarny: (032) 211 13 64

Biuro Obsługi Klienta: 533 883 564  (czynne  Poniedziałek – Piątek w godzinach 6:00-14:00)

Pogotowie Kanalizacyjne: 602 303 941 (czynne całą dobę 7 dni w tygodniu)

 

Taryfa opłat za odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązuje od 17 listopada 2023  zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.RZT.70.110.2023 z dnia 07  listopada 2023 r.,  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Brzeszcze na okres 3 lat -> Taryfa – decyzja GL.RZT.70.110.2023

 

 1. Cennik – Wywóz Nieczystości Płynnych Brzeszcze
 2. Cennik – Wywóz Nieczystości Płynnych Pozostałe Gminy
 3. Zasady montażu podlicznika
 4. Warunki przyłączenia do kanalizacji
 5. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłacza kanalizacji
 6. Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków
 7. Wniosek o rozwiązanie umowy na odprowadzanie ścieków
 8. Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków – szambo, przydowmowa oczyszczalnia
 9. Wniosek o zmianę danych
 10. Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych oraz SMS
 11. Wniosek – rozwiązanie umowy na oróżnianie zbiorników bezodpływowych

 

Składowisko Odpadów Komunalnych – przyjmowanie odpadów:

Poniedziałek – Piątek: 6:00 – 17:00
Sobota: nieczynne

 

Instalacja MBP, Kompostownia – przyjmowanie odpadów:

Poniedziałek – Piątek: 6:00 – 21:00
Sobota: nieczynne

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Graniczna 48
32-620 Brzeszcze
telefon: 510 799 110

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek 6:00-21:00
Sobota 6:00 -13:00

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od mieszkańców Gminy Brzeszcze odbierane są:

Odpady budowlane:

 • gruz
 • zmieszane odpady budowlane

Odpady niebezpieczne:

 • świetlówki
 • baterie
 • akumulatory
 • oleje, filtry
 • drewno impregnowane
 • odczynniki chemiczne
 • farby

Odpady inne niż niebezpieczne:

 • odpady wielkogabarytowe
 • drewno
 • szkło
 • odpady kuchenne
 • odpady opakowaniowe
 • opony z sam. osobowych i jednośladów

Odpady zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

 

W PSZOKU NIE PRZYJMUJE SIĘ:

 1. niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;
 2. odpadów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne: azbest, eternit, smoła itp.;
 3. odpadów w uszkodzonych opakowaniach w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
 4. odpadów, których ilości, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami;
 5. części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory, szyby itp.).

UWAGA !!!

 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 Mg na mieszkańca rocznie z danej nieruchomości dowożone własnym transportem przyjmowane są nieodpłatnie w PSZOK-u.
 2. Odpady zielone zbierane w workach foliowych koloru brązowego lub luzem dowożone mogą być bez ograniczeń przez mieszkańców własnym transportem do PSZOK.  Mieszkaniec jest zobowiązany do samodzielnego opróżnienia worków w punkcie wyładunku.

Dokumenty

 1. Cennik przyjęcia odpadów 2024
 2. Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych oraz SMS
 3. Regulamin PSZOK
 4. Upoważnienie PSZOK
 5. Ulotka PSZOK

ul. Kościelna 7
32-620 Brzeszcze
telefon: (032) 211 12 47 wew.4
telefon/fax: (032) 211 15 43

 

 • Usługi koszenia kosiarką ciągnikową – 200,00 zł brutto / godzina pracy sprzętu.
 • Akcja Zimowa telefon – 503 365 023

 

UWAGA! Agencja Komunalna sp. z o.o. nie prowadzi akcji zimowej  na drogach wojewódzkich.

 

Drogi Wojewódzkie

Dworcowa, Łęcka, Ofiar Oświęcimia, Pszczyńska, Turystyczna

Kontakt: Zarząd Dróg Wojewódzkich (12) 44-65-700

Usługi, których nie wykonujemy

Administrowanie cmentarzami komunalnymi i usługi cmentarne od 1 stycznia 2007 zadania te wykonuje Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o. Brzeszcze ul. Dworcowa 34, tel. (032) 2111 536, (032) 737 2055.

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę > RPWiK Tychy, Zakład Brzeszcze, ul. Wodna 39, tel. (032) 2111466.

Nie usuwamy padłych i przejechanych przez pojazdy zwierząt w tej sprawie również należy zwracać się do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, ul. Kościelna 4, tel. (032) 7728 564.

Back to top