ul. Kościelna 7
32-620 Brzeszcze
telefon: (032) 211 12 47  wew. 1
telefon/fax: (032) 211 15 43

 

Cenniki:

 1. Cennik – Gmina Brzeszcze
 2. Cennik – Gmina Miedźna
 3. Wniosek o zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów
 4. Wniosek o rozwiązanie umowy na odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów
 5. Wniosek o zmianę danych
 6. Wniosek o podstawienie kontenera KP7

 

Zasady selektywnej zbiórki:

PAPIER (worek niebieski)

Wrzucamy :

 • Opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, kartony, papier biurowy

Nie wrzucamy:

 • Odpadów higienicznych, kartonów po mleku i napojach, papiery lakierowanego i powlekanego folią, zanieczyszczonego papieru, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych

TWORZTWA SZTUCZNE (worek żółty)

Wrzucamy:

 • Butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików oraz butelek szklanych, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, puszki po konserwach, aluminiowe puszki po napojach, kartony po mleku i sokach (TetraPack)

Nie wrzucamy:

 • Opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

SZKŁO (worek zielony)

Wrzucamy:

 • Słoiki i butelki po żywności i napojach, szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek i reflektorów, szklanych opakowań po lekach, rozrusznikach i olejach silnikowych, lusterek i szyb okiennych

 

Odpady są odbierane 1 raz w miesiącu wg harmonogramu, który otrzymują mieszkańcy na początku roku.

ul. Św. Wojciecha 89
32-620 Brzeszcze
telefon stacjonarny: (032) 211 13 64
telefon komórkowy: 602 303 941

 

Taryfa opłat za odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązuje od 19 czerwca 2018  zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.RET.070.7.155.2018 z dnia 11 maja 2018 r.,  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Brzeszcze na okres 3 lat ->Decyzja

Wysokość stawek netto za odprowadzenie 1m3 ścieków:

 • miesiące 1-12      – 6,90 zł/m3
 • miesiące 13-24   – 7,13 zł/ m3
 • miesiące 25-36   – 7,32 zł/m3
 1. Cennik – Wywóz Nieczystości Płynnych Brzeszcze
 2. Cennik – Wywóz Nieczystości Płynnych Pozostałe Gminy
 3. Zasady montażu podliczników
 4. Warunki przyłączenia do kanalizacji
 5. Wniosek – wydanie warunków przyłączenia do kanalizacji
 6. Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Graniczna 48
32-620 Brzeszcze
telefon: (032) 613 50 22

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek 6:00-21:00
Sobota 6:00 -13:00

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od mieszkańców Gminy Brzeszcze odbierane są:

Odpady budowlane:

 • gruz
 • zmieszane odpady budowlane

Odpady niebezpieczne:

 • świetlówki
 • baterie
 • akumulatory
 • oleje, filtry
 • drewno impregnowane
 • odczynniki chemiczne
 • farby

Odpady inne niż niebezpieczne:

 • odpady wielkogabarytowe
 • drewno
 • szkło
 • odpady kuchenne
 • odpady opakowaniowe
 • opony z sam. osobowych i jednośladów

Odpady zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

 

Cenniki 2021

 1. Cennik odpadów – składowanie
 2. Cennik odpadów – zbieranie
 3. Cennik odpadów – odzysk

ul. Kościelna 7
32-620 Brzeszcze
telefon: (032) 211 12 47 wew.4
telefon/fax: (032) 211 15 43

 

 • Usługi koszenia kosiarką ciągnikową – 160,00 zł brutto / godzina pracy sprzętu.
 • Akcja Zimowa telefon – 503 365 023

UWAGA! Agencja Komunalna sp. z o.o. nie prowadzi akcji zimowej  na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Drogi Powiatowe 

Brzeszcze/Jawiszowice: Bielańska, Bielska, Graniczna, Faracka, Janowiec, Jaźnik, Jedlina, Kobylec, Nosala, Olszyny, Pocztowa, Przeczna, Siedliska, Spółdzielcza, Wiśniowa

Wilczkowice: Oświęcimska, Starowiejska

Skidziń: Oświęcimska, Wypoczynkowa, Wyzwolenia

Zasole: Wypoczynkowa, Kostka Jagiełły

Przecieszyn: Wyzwolenia, Nosala, Graniczna, Spółdzielcza

Kontakt: Centrum Zarządzania Kryzysowego (33) 844 89 80

Drogi Wojewódzkie

Dworcowa, Łęcka, Ofiar Oświęcimia, Pszczyńska, Turystyczna

Kontakt: Zarząd Dróg Wojewódzkich (12) 44-65-700

Usługi, których nie wykonujemy

Administrowanie cmentarzami komunalnymi i usługi cmentarne od 1 stycznia 2007 zadania te wykonuje Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o. Brzeszcze ul. Dworcowa 34, tel. (032) 2111 536, (032) 737 2055.

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę > RPWiK Tychy, Zakład Brzeszcze, ul. Wodna 39, tel. (032) 2111466.

Nie usuwamy padłych i przejechanych przez pojazdy zwierząt w tej sprawie również należy zwracać się do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, ul. Kościelna 4, tel. (032) 7728 564.