– Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji

ul. Św. Wojciecha 89
32-620 Brzeszcze
telefon stacjonarny: (032) 211 13 64

Biuro Obsługi Klienta: 533 883 564  (czynne  Poniedziałek – Piątek w godzinach 6:00-14:00)

Pogotowie Kanalizacyjne: 602 303 941 (czynne całą dobę 7 dni w tygodniu)

 

Kierownik Zakładu – Agnieszka Wojas-Matusiak
email: [email protected]

Zastępca Kierownika Zakładu – Janusz Chwierut
email: [email protected]

Do zakresu zadań Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji należy:

 • prowadzenie oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie laboratorium,
 • odbiór ścieków poprzez kanalizacje sanitarną,
 • rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 • odbiór ścieków samochodami specjalistycznymi,
 • oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska,
 • kontrola ładunku zanieczyszczeń dostarczanych do oczyszczalni,
 • wykonywanie analiz ścieków,

 

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ul. Św. Wojciecha 89 jest własnością Gminy Brzeszcze . Oczyszczalnia przyjmuje ścieki sanitarne z sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę Brzeszcze i Agencję Komunalną Sp. z o.o. W chwili obecnej oczyszczalnia ścieków jest w trakcie modernizacji. Technologia oczyszczania ścieków oparta będzie na procesie oczyszczania metodą osadu czynnego.

Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji zajmuje się  wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) przy użyciu samochodu asenizacyjnego o pojemności 10,0 m3 na terenie gmin: Brzeszcze, Miedźna, Wilamowice i Bestwina.

Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji eksploatuje i rozbudowuje sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze, wraz ze  wszystkimi pompowniami ścieków.

 

Decyzje na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 

 • Gmina Kęty – SP.6233.1.2021.AS obowiązuje do 28.02.2031r
 • Miasto Oświęcim – OŚ.7031.13.2021.IV obowiązuje do 3.03.2031r
 • Gmina Bestwina – GiŚ.6324.74.2019 obowiązuje do 15.12.2029r
 • Gmina Wilamowice – IS.6233.11.2020 obowiązuje do 30.11.2030r
 • Gmina Miedźna – GKO.6233.2.2022 obowiązuje do 15.07.2032r
 • Gmina Brzeszcze – WS.6233.5.2020 obowiązuje do 09.02.2028r.
Back to top