– Zakład Usług Komunalnych

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kościelna 7
32-620 Brzeszcze
telefon: (032) 211 12 47  wew. 1
telefon/fax: (032) 211 15 43

Kierownik Zakładu – Bożena Golik
email: [email protected]

 

Do zadań Zakładu  Usług Komunalnych należy :

 • odbiór i transport odpadów komunalnych,
 • sprzedaż i dzierżawa pojemników na odpady komunalne,
 • wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady stałe,
 • współpraca z zarządcami nieruchomości w zakresie lokalizacji, rozmieszczania, ustalanie niezbędnej ilości pojemników,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska,

 

Wpisy do rejestrów działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: 

 • Gmina Brzeszcze – numer rejestrowy GK-000011/12
 • Gmina Kęty – numer rejestrowy SP 10/2021
 • Miasto Oświęcim – numer rejestrowy GM-o.7031.1.7.2012
 • Gmina Andrychów  – numer rejestrowy 7/2013
 • Gmina Wilamowice – numer rejestrowy 9/2021
 • Gmina Miedźna – numer rejestrowy VII/2012
 • Gmina Czechowice – Dziedzice –  numer rejestrowy 16/2012
 • Gmina Bestwina – numer rejestrowy 7/2021
 • Gmina Wieprz – numer rejestrowy 19/GK/2015
 • Gmina Zator – numer rejestrowy DZ.6233.5.2022

Transport i odbiór odpadów:

 • Decyzja Starosty Oświęcimskiego – numer WOŚ.6233.8.2013
 • Decyzja Starosty Oświęcimskiego – numer WOŚ.6233.9.2013
 • Decyzja Prezydenta Miasta Oświęcim – numer GM-o.700.3.1.2011

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • Wpis do Rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – numer rejestrowy E0017515Z
Back to top