– Dotacje

Logo ue

 

Agencja Komunalna Sp. z o. o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt „Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach”. Wysokość dofinansowania zgodnie z zawartą umową wynosi do 4 978 699,41 zł.

Celami realizowanego przedsięwzięcia są:

– poprawa stanu istniejącego gospodarki odpadami w województwie małopolskim,

– czystsze środowisko naturalne,

– niższe opłaty nakładane na społeczeństwo,

– poprawa walorów środowiskowych,

– nawożenie gruntów, upraw naturalnymi nawozami z powstałych w procesie kompostowania nawozami.

 

 

Dotacje Z Unii Europejskiej

Back to top