– Zakład Gospodarki Odpadami

ul. Graniczna 48
32-620 Brzeszcze
telefon: 510 799 110

Kierownik Zakładu – Marek Fiedor
email: [email protected]

Zastępca Kierownika Zakładu – Mirosław Gasidło
email: [email protected]

 

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH (przyjmowanie odpadów)

Poniedziałek – Piątek: 6:00 – 17:00
Sobota: Nieczynne

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK):

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 21:00
Sobota: 7:00 – 13:00

Do zadań Zakładu  Gospodarki Odpadami należy :

 • odzysk w procesie segregacji odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier),
 • odzysk w procesie segregacji komunalnych odpadów zmieszanych,
 • odzysk odpadów biodegradowalnych w procesie kompostowania,
 • unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie,
 • odzysk odpadów poprzez stosowanie jako warstwa izolacyjna,
 • odzysk odpadów do utwardzania dróg tymczasowych na składowisku,
 • odzysk odpadów poprzez stosowanie do budowy skarp, obwałowań i kształtowania korony składowiska oraz okrywy rekultywacyjnej
 • zbieranie i magazynowanie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • odzysk w procesie demontażu odpadów wielkogabarytowych
 • sprzedaż surowców wtórnych,
 • sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby KOMPOBEST uzyskiwanego z odpadów zielonych ->Decyzja Ministerstwa Rolnictwa
 • selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w workach (tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier),
 • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Regulamin Zakładu Gospodarki Odpadami  (ZGO) -> Regulamin ZGO

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) -> Regulamin PSZOK

 

Zakład prowadzi działalność w oparciu o:

Pozwolenie zintegrowane nr SR-III.7222.6.2015.DS z dnia 01.12.2015r. -> Pozwolenie Zintegrowane 01.12.2015

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 29.07.2022r nr SR-III.7222.21.2020.DS -> Decyzja z dnia 29.07.2022r

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 16.08.2022 r znak sprawy SR III 7222.14.2022.DS ->Zmiana pozwolenie zintegrowanego z dnia 16.08.2022r

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z dnia 16.08.2022r znak sprawy SR III 7221.19.2022.DS -> Decyzja z dnia 16.08.2022r

 

Nr BDO: 000018645

Nr GIOŚ: E0017515Z

Back to top