– Konkurs “Góra śmieci ziemię szpeci”

Zarząd Agencji Komunalnej Sp z o.o. z siedzibą w Brzeszczach serdecznie zaprasza szkoły podstawowe z terenu Gminy Brzeszcze do udziału w konkursie „Góra śmieci Ziemię szpeci”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w technologii reaktorów na terenie ZGO w Brzeszczach”. Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska. Zwycięskie szkoły podstawowe otrzymają nagrody rzeczowe o tematyce ekologicznej oraz pomoce dydaktyczne zwiększające świadomość ekologiczną. Szczegóły w regulaminie -> Regulamin konkursu. Zapraszamy do udziału i z niecierpliwością czekamy na prace -> Zgłoszenie.

 


Ogłoszenie wyników konkursu "Góra śmieci Ziemię szpeci"
Wyniki konkursu Góra śmieci Ziemię szpeci

 

Prace Laureatów


 

Prace Wyróżnione

Back to top