– Zaproszenie do składania ofert – renowacja kolektora

Zarząd Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach zaprasza do składania ofert:

 

Renowacja kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 200 długości 104,00 mb w Brzeszczach przy ul. Szymanowskiego 1 i 2.

Zapytanie ofertowe – renowacja kolektora

 

Oferty należy składać do dnia 20.02.2024 r. do godz. 10:00

  • w formie elektronicznej na adres:  [email protected]
  • lub pisemnie w zaklejonej kopercie w siedzibie spółki w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7.

z dopiskiem: „Renowacja kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 200 długości 104,00 mb w Brzeszczach przy ul. Szymanowskiego 1 i 2″

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Wojas-Matusiak tel. 608/336598

Janusz Chwierut tel. 505/319 682

 

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny.

Back to top