– Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach przeznacza na sprzedaż:

 

Równiarkę drogową DROMASZ, rok produkcji 1985r, moc silnika 90,0kW.

 

Maszyna jest kompletna i można ją uruchomić.

 

Oferty należy składać do dnia 12.01.2024r. do godz. 12:00:

  • w formie elektronicznej na adres:  [email protected]
  • lub pisemnie w zaklejonej kopercie w siedzibie spółki w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7.

Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek: „Równiarka drogowa DROMASZ – oferta”.

 

Osoba do kontaktu Janusz Chwierut tel. 505/319 682

 

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny.

Walec drogowy MADRO WS-10, rok produkcji 1985r, moc silnika 58,8kW.

 

Maszyna jest kompletna i można ją uruchomić.

 

Oferty należy składać do dnia 12.01.2024r. do godz. 12:00:

  • w formie elektronicznej na adres:  [email protected]
  • lub pisemnie w zaklejonej kopercie w siedzibie spółki w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7.

Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek: „Walec drogowy MADRO WS-10 – oferta”.

 

Osoba do kontaktu Janusz Chwierut tel. 505/319 682

 

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny.

 

 

Back to top