– Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego

 

LIAZ – samochód typu WUKO, rok produkcji 1988

 

Zaproszenie do składania ofert.

Zarząd Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach przeznacza na sprzedaż samochód specjalny LIAZ WUKO, nr rejestracyjny KOS 84679, rok produkcji 1988.

Samochód jest niesprawny, niekompletny, bez kół.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: [email protected]

lub pisemnie w zaklejonej kopercie w siedzibie spółki w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7

do dnia 16.12.2022r. do godz. 13:00.

Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „LIAZ – oferta”.

 

Ogłoszenie i zdjęcia -> Ogłoszenie – Liaz

 

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny.

 

Back to top