Grafika przedstawiająca recycling

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2022 -> Harmonogram 2022

UWAGA!

Informujemy, iż we wcześniejszej ulotce wywozu odpadów wielkogabarytowych została zamieszczona błędna data w rejonach S1A oraz S1B tj. 09.09.2022.

 Prawidłowa data to 03.09.2022