– eFaktury

Agencja Komunalna Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wypełnienie oświadczenia wg załączonego wzoru.

 

Oświadczenie eFaktura

 

Oświadczenie może być doręczone pocztą lub osobiście do siedziby Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach ul. Kościelna 7.  Zgoda może zostać również wyrażona poprzez wysłanie wiadomości pocztą email na adres poczty: [email protected]

Back to top