– Zaproszenie do składania ofert

 

Zarząd Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach przeznacza na sprzedaż  Kompaktor HSW Stalowa Wola 534K, rok produkcji 2008 r. Moc silnika 169 kW .

 

Maszyna jest niesprawna, niekompletna, rozebrana w częściach.

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie w zaklejonej kopercie w siedzibie spółki w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7 do dnia 16.05.2023. do godz. 13:00.

 

Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „KOMPAKTOR Ł 534K – oferta”.

 

Osoba do kontaktu Gasidło Mirosław tel. 602-501-814

 

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny.

Back to top